PROCES PROJEKTOWY - ZAKRES W ZALEŻNOŚCI OD USTALEŃ Z INWESTOREM:

PROJEKT
1. ANALIZA POTRZEB (FUNKCJONALNOSC + ESTETYKA + BUDŻET)
2. UKLAD FUNKCJONALNY - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NA RZUCIE
3. PROJEKT KONCEPCYJNY - WIZUALIZACJE I SZKICE
4. PROJEKT WYKONAWCZY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA STOLARSKO - BUDOWLANA
5. WYCENY PRAC I ELEMENTÓW WNĘTRZA - POZYSKANIE OD DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW WYCEN W OPARCIU O PROJEKTY
6. KOSZTORYS INWESTORSKI / KATALOG PRODUKTÓW - TABELARYCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW POZWALAJĄCE NA KONTROLĘ FINANSOWĄ INWESTYCJI

REALIZACJA
7. NADZÓR AUTORSKI - WIZYTY NA BUDOWIE CELEM SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI REALIZACJI Z PROJEKTEM
8. (OPCJA) DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
SZCZEGÓLOWE OMÓWIENIE ETAPÓW:
Back to Top